Deleproduksjon

Deleproduksjon
Delepr.jpg Deleprod009.jpg Deleprod020.jpg Deleprod042.jpg Deleprod076.jpg
Deleprod139.jpg Deleprod152.jpg Deleprod153.jpg Deleprod 001.jpg Deleprod.jpg

Med vår lange erfaring innan deleproduksjon for ulike kundegrupper, vår fleksibilitet i forhold til leveringstid og seriestørrelse.

Og med vår allsidige maskinpark og gode lokaler, lokalitet i forhold til Bergen, er me trygge på at me kan gje deg som kunde det du måtte ynskje.

Ønsker mer info...
Navn:
Telefon:
© 2012 | Jon Solberg A/S Beslagfabrik | Tel: +47 56 19 39 39 | E-post: solberg@beslag.as