Stillasdeler

Stillasdeler
Stillas041.jpg Stillasdeler 007.jpg

Me har i mange år levert komponenter til stillasprodusenter.

 

Både i stål og i aluminium. Kasser og korger for oppbevaring og transport av stillas tilbehør, lager me etter kundens ønske.

Ønsker mer info...
Navn:
Telefon:
© 2012 | Jon Solberg A/S Beslagfabrik | Tel: +47 56 19 39 39 | E-post: solberg@beslag.as