Søylesko (varmgalvanisert, art. nr. 950)

Søylesko (varmgalvanisert, art. nr. 950)

Størrelse

Åpning sko

Bredde

sko

Høyde

sko

Høyde

kamm-

stål

Hull for skruer/

spiker

Kamm-

stål

Vekt

Stk pr

kartong

 

mm

mm

mm

mm

mm

mmkgstk
L 2" 501101508,5 / 5160,5520
U2"48501101508,5 / 5160,6520
U 3"73501101508,5 / 5160,7020
U 90 x 6590651101508,5 / 5161,0210
U 4" x 5098501101508,5 / 5160,7515
U 4" x 6598651101508,5 / 5161,0010
U 4" x  95989511020010,5 / 5201,705
U 5" x 951239511020010,5 / 5201,805
U 6" x 951489511020010,5 / 5201,905

Alle Bygningsbeslag

© 2012 | Jon Solberg A/S Beslagfabrik | Tel: +47 56 19 39 39 | E-post: solberg@beslag.as